No es farà cap entrega de material sense el CARNET D'ESTUDIANT ni a cap altre usuari que no sigui el titular del carnet.
Si la reserva d’un recurs no es fa efectiva a l’hora prevista, aquesta podrà ser anul·lada, si és necessari, per posar-la a disposició d’altres usuaris.
L´horari de atenció al públic dels Laboratoris Audiovisuals és de 8:30h a 19h.